Acasa

APELURI DE SELECTIE ACTIVE

M7/DI6B – Investiţii în  infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru populaţie

Apel de selectie M 7 – detaliata

Apel de selectie M 7 – simplificata

M8/DI 6B – Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecţia mediului şi promovarea turismului rural, precum şi menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale, cu accent pe integrarea minorităţilor locale prin exprimarea specificului cultural

Apel de selectie M 8 – detaliata

Apel de selectie M 8- simplificata

M9/DI6B – Investiţii în infrastructura socială  de bază

Apel de selectie M 9 – detaliata

Apel de selectie M 9- simplificata

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA – GAL VALEA IALOMITEI NR.1

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA – GAL VALEA IALOMITEI – INITIALA

 

 

TERITORIUL GAL VALEA IALOMITEI