Arhiva

Apeluri  de selectie – Sesiunea 03/2019

Instruire și formare profesională în agricultură

Apel de selectie M 1 DI 1C – varianta detaliata – publicat 08.05.2019

Apel de selectie M 1 DI 1C – varianta simplificata – publicat 08.05.2019

Apeluri  de selectie – Sesiunea 02/2019

Instruire și formare profesională în agricultură

Apel de selectie M 1 DI 1C – varianta simplificata – publicat 05.04.2019

Apel de selectie M 1 DI 1C – varianta detaliata – publicat 05.04.2019

Apeluri  de selectie – Sesiunea 01/2019

Instruire și formare profesională în agricultură

Apel de selectie M 1 DI 1C – varianta simplificata – publicat 07.03.2019

Apel de selectie M 1 DI 1C – varianta detaliata – publicat 07.03.2019

Apeluri  de selectie – Sesiunea 03/2018

M5/ DI6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Apeluri  de selectie – Sesiunea 02/2018

M5/ DI6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Apel de selectie M 5 – varianta detaliata

Apel de selectie M 5 – varianta simplificata

M9/DI6B – Investiții în infrastructura socială  de bază

Apel de selectie M 9 – varianta simplificata

Apel de selectie M 9 – varianta detaliata

M8/DI 6B – Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecția mediului și promovarea turismului rural, precum și menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale, cu accent pe integrarea minorităților locale prin exprimarea specificului cultural

Apel de selectie M 8 – varianta detaliata

Apel de selectie M 8 – varianta simplificata

Apeluri  de selectie – Sesiunea 01/2018

M4/ DI3A – Sprijin pentru promovarea grupurilor de producători în sectorul agricol/sectorul pomicol

Apel de selectie M 4 – varianta detaliata

Apel de selectie M 4 – varianta simplificata

 

M8/DI 6B – Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecția mediului și promovarea turismului rural, precum și menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale, cu accent pe integrarea minorităților locale prin exprimarea specificului cultural

Apel de selectie M 8- varianta simplificata

Apel de selectie M 8 – varianta detaliata

 

M6/DI6A – Sprijinirea activităților non-agricole

Apel de selectie M 6 – varianta detaliata

Apel de selectie M 6 – varianta simplificata

M5/ DI6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Apel de selectie M 5 – varianta detaliata

Apel de selectie M 5 – varianta simplificata

M7/DI6B – Investiții în  infrastructura de bază și îmbunătățirea accesului la servicii pentru populație

Apel de selectie M 7 – varianta detaliata

Apel de selectie M 7 – varianta simplificata

M9/DI6B – Investiții în infrastructura socială  de bază

Apel de selectie M 9 – varianta detaliata

Apel de selectie M 9- varianta simplificata

Apeluri de selectie – Sesiunea 01/2017

M1/DI1C – Instruire și formare profesională în agricultură

 Apel de selectie M 1 – detaliata

Apel de selectie M 1 – simplificata

M2/DI2A – Îmbunătățirea performanței economice a fermelor

Apel de selectie M 2 – detaliata

Apel de selectie M 2 – simplificata

M4/ DI3A – Sprijin pentru promovarea grupurilor de producători în sectorul agricol/sectorul pomicol

Apel de selectie M 4 – detaliata

Apel de selectie M 4 – simplificata

M5/ DI6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

Apel de selectie M 5 – detaliata

Apel de selectie M 5 – simplificata

M8/DI 6B – Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecția mediului și promovarea turismului rural, precum și menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale, cu accent pe integrarea minorităților locale prin exprimarea specificului culturalcultural

Apel de selectie M 8 – detaliata

Apel de selectie M 8- simplificata

M7/DI6B – Investiții în  infrastructura de bază și îmbunătățirea accesului la servicii pentru populație

Apel de selectie M 7 – detaliata

Apel de selectie M 7 – simplificata

M9/DI6B – Investiții în infrastructura socială  de bază

Apel de selectie M 9 – detaliata

Apel de selectie M 9- simplificata

M3/DI2B – Instalarea tinerilor fermieri

Apel de selectie M 3 – detaliata

Apel de selectie M 3 – simplificata

M6/DI6A – Sprijinirea activităților non-agricole

Apel de selectie M 6 – detaliata

Apel de selectie M 6 – simplificata