COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ AL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ “VALEA IALOMIŢEI“

În baza analizei Planului de Dezvoltare Local?, precum ?i a poten?ialului existent privind accesarea fondurilor europene din cadrul PNDR în teritoriul apar?inând Grupului de ac?iune local? “Valea Ialomi?ei”, cu sediul în str.Preot Abramescu, nr.4, din com.?otânga, jud.Dâmbovi?a, v? aduce, la cuno?tin?? urm?toarele:

 

1)      S-a depus la Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Autoritatea de Management pentru PNDR, Direc?ia Evaluare, Selectare, Implementare adresa nr.488/27.08.2013, privind modificarea Planului de Dezvoltare Local? a Grupului de Ac?iune Local? “Valea Ialomi?ei”.

2)      Cu adresa nr.65422/17.09.2013, Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Autoritatea  de Management pentru PNDR, Direc?ia Evaluare, Selectare, Implementare comunica acordul pentru modificarea Planului De Dezvoltare Local? al Grupului de Ac?iune Local? “Valea Ialomi?ei”.

3)      Grupului de Ac?iune Local? “Valea Ialomi?ei” îi revine obliga?ia de a respecta criteriile de selec?ie care au fost punctuate la evaluarea startegiei ?i de a îndeplini obiectivele specifice ale Planului De Dezvoltare Local?, precum ?i Ghidurile Solicitantului pentru m?surile 41 ?i 431.2.

 

Mai multe detalii pentru modificarea Planului De Dezvoltare Local? “Valea Ialomi?ei”,Neurontin professional.

 

http://www.gazetadambovitei.ro/agricultura/comunicat-de-presa-privind-modificarea-planului-de-dezvoltare-locala-al-grupului-de-actiune-locala-valea-ialomitei/