Prezentare GAL

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală ”Valea Ialomiţei” se află exclusiv în spaţiul rural şi este acoperit de comunele ANINOASA, BARBULETU, BRANESTI, CANDESTI, DOICESTI, MALU CU FLORI, MANESTI, PIETRARI, PUCHENI, SOTANGA, TATARANI, VOINESTI, VULCANA BAI, VULCANA PANDELE, din judeţul Dâmboviţa, judeţ situat în partea central-sudică a ţării, în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, şi care se învecinează cu judeţele Braşov, la Nord, Prahova, la Est, Ilfov, la Sud-Est, Giurgiu, la Sud, Teleorman, la Sud-Vest şi Argeş, la Vest.

De altfel, coerenţa teritorială a GAL ”Valea Ialomiţei” elimină, din start, riscul ca acţiunile prevăzute a fi implementate în teritoriu să întâmpine diverse obstacole ca de exemplu formarea unui teritoriu compus din mai multe unităţi administrative fără continuitate teritorială.