Teritoriu GAL

Teritoriul GAL „Valea Ialomi?ei” se afl? în jude?ul Dâmbovi?a ?i este format din 14 comune (?otânga, Voine?ti, Doice?ti, Aninoasa, Pietrari, Vulcana Pandele, Vulcana B?i, Pucheni, Cânde?ti, T?t?rani, M?ne?ti, Malu cu Flori, B?rbule?u, Br?ne?ti). Acesta este pozi?ionat între  puncte turistice ?i economice importante: municipiul Târgovi?te, sta?iunea balneoclimateric? Pucioasa ?i Parcul Natural Bucegi.

GAL „Valea Ialomi?ei” este un teritoriu geografic continuu ?i omogen, cu o suprafa?? de 488,84 km2, 59.034 locuitori ?i o densitate a popula?iei de 120,76 locuitori/km2. Relieful teritoriului este predominant colinar iar clima predominant? este temperat-continental?. Teritoriul „Valea Ialomi?ei” cuprinde numeroase resurse naturale: z?c?minte de c?rbuni ?i petrol, material lemnos, izvoare sulfuroase, soluri prielnice activit??ilor ?i practicilor agricole. Resursele naturale specifice teritoriului arat? poten?ialul economic ?i turistic deosebit care poate fi valorificat.