Skip to content Skip to footer

Prezentare GAL

Teritoriul Grupului de Ac?iune Local? ”Valea Ialomi?ei” se afl? exclusiv în spa?iul rural ?i este acoperit de comunele ANINOASA, BARBULETU, BRANESTI, CANDESTI, DOICESTI, MALU CU FLORI, MANESTI, PIETRARI, PUCHENI, SOTANGA, TATARANI, VOINESTI, VULCANA BAI, VULCANA PANDELE, din jude?ul Dâmbovi?a, jude? situat în partea central-sudic? a ??rii, în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, ?i care se învecineaz? cu jude?ele Bra?ov, la Nord, Prahova, la Est, Ilfov, la Sud-Est, Giurgiu, la Sud, Teleorman, la Sud-Vest ?i Arge?, la Vest.

De altfel, coeren?a teritorial? a GAL ”Valea Ialomi?ei” elimin?, din start, riscul ca ac?iunile prev?zute a fi implementate în teritoriu s? întâmpine diverse obstacole ca de exemplu formarea unui teritoriu compus din mai multe unit??i administrative f?r? continuitate teritorial?.