GAL „Valea Ialomiței”

Populație – demografie

Populația totală a teritoriului conform RPL 2011 este de 59.034 locuitori. Se observă o tendinţă accentuată de îmbătrânire a populației. Se impune crearea unor măsuri care să încurajeze întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul acoperit de GAL.

GAL „Valea Ialomiței”
Populație totală la 1 iulie 2015Persoane peste 60 de aniCoeficientul îmbătrânirii populației (%)Persoane sub 14 aniCoeficientul întineririi populației (%)
58.67913.43722,898.37714,27

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița

La nivelul teritoriului  GAL „Valea Ialomiței” numărul persoanelor care și-au stabilit domiciliu în teritoriu este mai mare decât numărul persoanelor care au plecat, tendință ce trebuie încurajată prin dezvoltarea economică a teritoriului, dar care la rândul ei trebuie să fie însoțită și de programe capabile să absoarbă această forță de muncă.

GAL „Valea Ialomiței”
AnulPlecări cu domiciliul (inclusiv migrația externă) – nr. persoaneStabiliri cu domiciliul (inclusiv migrația externă) – nr. persoane
201110101130
201210321195
20138681060
20149311036

Sursă: www.insse.ro; Tempo – ONLINE;

La nivelul teritoriului există mai multe UAT-uri care au cel puțin o minoritate etnică locală:Aninoasa, Doicești, Mănești, Pietrari, Șotânga, Tătărani, Voinești, Vulcana – Pandele. Având în vedere existența minorităților locale la nivelul teritoriului (831  romi) este oportună adoptarea unor măsuri dedicate integrării acestor minorități.

Totalul populației active, calculat la recensământul populației și locuințelor din anul 2011, de pe teritoriul ocupat de către Grupul de Acțiune Locală ”Valea Ialomiței” este de 30751 de persoane (reprezentând 52,09% din totalul populației), dintre care populația ocupată în număr de 27828 și categoria persoanelor șomere reprezentată de 2923 persoane.

În ceea ce privește evoluția șomajului situația se prezintă astfel:

Luna/AnulLuna decembrie

 

2013

Luna decembrie

 

2014

Luna decembrie

 

2015

Număr șomeri195018301663

Sursă: www.insse.ro; Tempo – ONLINE;

Scăderea numărului de șomeri  din ultimii ani este nesemnificativă și se impune adoptarea unei strategii care să conducă la crearea de locuri de muncă la nivelul teritoriului și nu în ultimul rând care să contribuie la creșterea nivelului de trai și a bunăstării populației.